Lieve Joris schreef nawoord bij klassieker over Syrië

Een halfjaar woont Lieve Joris in een volkswijk in Damascus en deelt er het leven van haar vriendin Hala. Nadat haar man Ahmed om politieke redenen in de gevangenis belandt, maakt Hala kennis met de grimmige wetten van het Assad-regime.

In een nawoord bij de net verschenen 15e druk van De poorten van Damascus, vertelt Lieve Joris wat er intussen met de hoofdpersonages is gebeurd.

De Groene Amsterdammer publiceert deze week (nummer 15) het verhaal over Hala en haar dochter Asma.