Tweede druk ‘Op de vleugels van de draak’

De tweede druk van Op de vleugels van de draak is net verschenen. Uit de pers:

‘Er wordt in de westerse wereld zoveel geschreven over de Chinese exploitatie van Afrika, maar wie schrijft over de prijs die China betaalt? Het antwoord daarop is: Lieve Joris, en ze doet het nog schitterend ook.’ – **** NRC Handelsblad

‘In het Nederlandse taalgebied is geen schrijver te vinden die dieper in het onderwerp duikt dan Lieve Joris. Ze schetst hét portret van de nieuwe wereld. […] Een boek dat doet duizelen. We worden omringd door een wereld die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat en nederig stemt. […] Na lezing van Joris’ boek krijgt die Nigeriaanse man met gelakte puntschoenen die we gehaast op Schiphol zien lopen met een telefoon aan zijn oor, een gezicht.’ – **** Algemeen Dagblad