Zeventiende druk ‘De poorten van Damascus’

‘Aanvankelijk zat Ahmed in een gevangenistoren in het centrum van Damascus. Daar werd op een dag een man geslagen, zo hard dat hij schreeuwde of hij levend gevild werd. Asma was net drie geworden, ze stapte met haar kleine beentjes voor Hala uit, keek over de reling naar beneden maar zei niets.’

In 1991, na de Eerste Golfoorlog, woonde Lieve Joris een halfjaar in een volkswijk in Damascus en deelde er het leven van haar vriendin Hala. Nadat haar man Ahmed om politieke redenen in de gevangenis belandde, maakte Hala kennis met de grimmige wetten van het Assad-regime.

Op 15 juni verschijnt de 17e druk van De poorten van Damascus, dat in vele talen vertaald werd en later dit jaar verschijnt in Turkije. In een herzien nawoord vertelt Lieve Joris wat er sindsdien met haar hoofdpersonages is gebeurd.